Hírek, eseményekPatlib-központ nyílik a Debreceni Egyetemen

A Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) fontos feladata – tekintettel az Európai Szabadalmi Egyezményhez való csatlakozásra – a Magyarországon működő iparjogvédelmi tájékoztatási rendszer átalakítása, továbbfejlesztése. Ezt a célt szolgálja az európai szabadalmi rendszer keretében működő Patent Library (Patlib) hálózat magyarországi kiépítése és működtetése, ami az egyéni feltalálók, a kutatók, az oktatók, a műszaki és természettudományi, az agrár- és a közgazdász szakemberek, a vállalkozások, illetve nem utolsósorban a hallgatók iparjogvédelmi tájékozottságát szélesíti, részükre iparjogvédelmi információt szolgáltat. A Debreceni Egyetem az információszolgáltatást, az iparjogvédelmi tájékozottság és képzettség fejlesztését a maga részéről is fontosnak tartja. Ezért a Magyar Szabadalmi Hivatal – Miskolc és Szeged után – újabb regionális Patlib-központot hoz létre együttműködésben a Debreceni Egyetemmel.

Különös tekintettel az egyetem jelentőségére, innovációs kapacitására, magas szintű szakmai eredményeire, az egyetemen létrejövő szellemi tulajdon védelmét és hasznosítását célzó korszerű szabályozásra, valamint az innovációs tevékenységet előtérbe helyező egyetemi struktúrák (Regionális Egyetemi Tudásközpont, Kooperációs Kutató Központok) felfejlesztését célzó program sikeres végrehajtására, a régió Patlib-központjának a Genomnanotech Regionális Egyetemi Tudásközpont keretében kialakított Tudás- és Technológia Transzfer Iroda ad otthont az egyetemi könyvtár támogatásával. Az egyetemen létrejövő és működő központ a szellemi tulajdonvédelmi oltalmi formák teljes körére vonatkozó tájékoztató-ügyfélszolgálati szolgáltatásokat kínál az észak-alföldi régió számára, információt, tájékoztatást nyújt a cégek, intézmények, szervezetek, vállalkozók és érdeklődők szellemi alkotásainak jogvédelmével kapcsolatos kérdésekben.A Szellemi Tulajdon Világnapja
2006. április 26.

Dr. Kamil Idris, a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) főigazgatójának üzenete a Szellemi Tulajdon Világnapja alkalmából

A Szellemi Tulajdon Világnapja ragyogó alkalmat kínál az emberek arra való ösztönzésére, hogy gondolkodjanak el a szellemi tulajdonnak a mindennapi életben betöltött szerepéről, valamint arról, hogy mekkora jelentősége van az innováció és az alkotóképesség előmozdításában és védelmében. Az idén az ünneplés egészen a szellemi tulajdon gyökeréig nyúlik vissza, addig a pontig, ahonnét az innováció és az alkotó munka sarjad – az ötlethez.

Az emberiség sosem fogy ki az ötletekből – ettől vagyunk egyediek. E rendkívüli képességünket mégis gyakran magától értetődőnek vesszük. Alig észleljük azt a számtalan ötletet, amely nap mint nap megfogan, illetve azt, hogy az értékeink nagy részét mások ötleteinek köszönhetjük: emberi munkát megtakarító találmányoknak, tetszetős formáknak, életmentő technológiáknak.

Ötletek alakítják világunkat. Az ötletek jövendő jólétünk nyersanyagai; tőlük függ, hogy mit hagyunk magunk után. Ezért fontos olyan környezetet teremtenünk, amelyben támogatják és jutalmazzák az alkotó ötleteket. Erre szolgál a szellemi tulajdon.

Minden egy ötlettel indul: kezdve a szótól, a zenétől és a képtől, ami megindít, egészen a márkanévig, ami vonz bennünket; a kerékpártól a bioüzemanyagig; a mikrocsiptől a mobiltelefonig.